Blair wil `cultuur van respect'

Tony Blair, de Britse premier, zal zich het komende jaar vooral richten op de strijd tegen misdaad en terrorisme en de hervorming van de Britse welvaartsstaat. Dit blijkt uit zijn toespraak gisteren tot het nieuwe parlement. In de Britse `troonrede', die koningin Elisabeth in elf minuten uitsprak – voorafgaand aan de speech van Blair, speelde `respect' een grote rol. ,,Mijn regering (...) koestert een cultuur van respect'', zo zei Elisabeth.

Blair, die begin deze maand aan zijn derde regeerperiode begon, heeft gisteren een ambitieuze agenda voor het komende jaar aangekondigd; hij wil voor eind 2006 45 wetten indienen bij het Lagerhuis. Het gemiddeld aantal wetsvoorstellen bij de jaarlijkse toespraak van koningin en premier, doorgaans voor een periode van twaalf maanden, is twintig tot dertig, aldus de Britse krant The Guardian.

Een van de speerpunten van Blair voor de komende tijd is de invoering van een identiteitskaart voor alle Britten. Volgens de Britse regering is deze kaart noodzakelijk in de strijd tegen misdaad en terrorisme in Groot-Brittannië.

Met de invoering van de kaart wil de regering een `nationaal identiteitsregister' in het leven roepen, waarin biometrische gegevens van de Britten worden opgeslagen, zoals vingerafdrukken of irisscans. Blair zei gisteren in zijn rede tot het parlement dat de kaart ook verplicht zal worden voor buitenlanders die langere tijd in Groot-Brittannië verblijven. De premier gaf niet aan voor welke datum de kaarten voor Britten en voor buitenlanders ingevoerd moeten worden.

Blair riep verder op tot meer discipline en respect op scholen. Hij kondigde aan dat er meer politie zal komen. Het kabinet zal harder optreden tegen criminelen en hooligans. Er komen strengere straffen tegen wapenbezit en het plegen van geweld na dronkenschap. Cafés waar vaak ongeregeldheden plaatsvinden kunnen sancties tegemoet zien.

Voorts heeft Blair aangekondigd de uitkering van arbeidsongeschikten te korten. De gezondheidszorg in Groot-Brittannië zal worden hervormd; patiënten krijgen meer vrijheid in de keuze voor een ziekenhuis, het kabinet wil de kwaliteit verbeteren en wachtlijsten inkorten. Ook in het onderwijs komen meer keuzes. Ouders krijgen meer inspraak in het het onderwijs, ze krijgen de mogelijkheid nieuwe scholen te openen en slechte scholen te sluiten. Het roken in openbare ruimten in Groot-Brittannië zal aan banden worden gelegd.

De invoering van een identeitskaart ligt gevoelig in Groot-Brittannië. Een wetsvoorstel voor deze kaart is een jaar geleden al ingediend en het Lagerhuis is in december akkoord gegaan met een eerste stap op weg naar een nationaal identiteitsbewijs. Toen was er al weerstand binnen de Labour-partij van Blair; nu de meerderheid van Labour in het Lagerhuis is geslonken van 161 zetels tot 67 wordt de tegenstand van de `rebellen' nog meer gevreesd.

Labour heeft nu niet alleen de meerderheid in het Lagerhuis, ook in het Hogerhuis is Blairs partij de grootste. Eind vorige week benoemde de regering 27 nieuwe Lords in het Hogerhuis, onder wie 16 Labour-leden. Labour heeft nu 214 zetels in het Hogerhuis, de Conservatieven 211, de Liberaal-Democraten 74.