Beroepsgeheim arts niet heilig bij fraude verzekering

Het wordt voor verzekeraars makkelijker fraude met levensverzekeringen aan te pakken. Een nieuwe, onafhankelijke commissie kan informatie opvragen bij de arts van een overledene als er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van fraude. Dit heeft een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars vandaag bevestigd. Stelt die commissie fraude vast, dan wordt er niet uitbetaald. Verzekeraars schatten dat mensen jaarlijks voor 160 miljoen euro met levensverzekeringen frauderen. Het gaat om mensen die weten dat zij terminaal ziek zijn, maar dat verzwijgen. Verzekeraars kunnen zelf van artsen geen informatie krijgen over de doodsoorzaak van een verzekerde. Het beroepsgeheim van artsen staat dat in de weg. Via een onafhankelijke commissie kunnen zij wel gegevens opvragen.