Remkes eist harde aanpak `vrijplaatsen'

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) wil dat gemeenten iets doen aan het bestaan van zogenoemde vrijplaatsen, zoals woonwagencentra en illegale gok- en prostitutiecentra.

Dat schrijft Remkes aan de gemeenten in een vandaag gepubliceerde brief. De minister belooft de gemeenten ondersteuning bij hun aanpak.

Vrijplaatsen zijn plekken of situaties waar allerlei regels onvoldoende worden gehandhaafd. Het kabinet vindt dat gemeenten elke vrijblijvendheid of terughoudendheid in de handhaving moeten laten varen, aldus Remkes. Gemeenten, die de plaatselijke situatie en ontwikkelingen het beste kennen, moeten de regie volgens hem weer in handen nemen en de maatschappelijke orde herstellen door consequent op te treden.

Remkes zegt dat hij niet alle woonwagencentra over een kam wil scheren, omdat er volgens hem ook vele centra zijn die zich wel aan de regels houden. Uit de aanpak van de centra waar dat niet het geval is kunnen de autoriteiten lessen trekken voor de aanpak van andere vrijplaatsen, schrijft Remkes.

De bewindsman zal gemeenten daarbij helpen door informatie te geven over succesvolle voorbeelden en de diverse mogelijkheden om problematische woonwagencentra aan te pakken. Volgens hem zullen de betrokken instanties vooral via internet gegevens uitwisselen.

Als gemeenten bij hun aanpak belemmeringen ondervinden door wetten of regels, wil de rijksoverheid die wegnemen. Maar tot dusver is daarvan nog geen sprake geweest, stelt Remkes. Als het bij gezamenlijke acties nodig is de politie in te zetten, dan mag de beschikbaarheid daarvan volgens hem geen probleem zijn.

De minister vindt dat gemeenten ook zogenoemde katvangers moeten bestrijden. Dat zijn mensen die tegen een relatief kleine vergoeding meewerken aan criminele praktijken. Door hen te gebruiken, hopen zware criminelen uit handen van politie en justitie te blijven.