`Procedure Máxima is niet gegaan volgens de regels'

Prinses Máxima is het Nederlanderschap verstrekt op grond van een onjuiste naturalisatieprocedure. Dat meldt het actualiteitenprogramma 2Vandaag vanavond, op de 34ste verjaardag van de prinses.

In het programma wordt onder meer gemeld dat volgens de uitvoeringsregels van de Rijkswet op het Nederlanderschap het verzoek tot naturalisatie had moeten worden ingediend bij de burgemeester van Den Haag. Het verzoek ging echter naar de Kroon die het liet afhandelen door het ministerie van Justitie. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), onderdeel van het ministerie van Justitie, zegt hierover in het programma: ,,Een naturalisatieverzoek dat rechtstreeks bij de Koningin wordt ingediend, zal als zondanig dus nooit leiden tot het starten van een naturalisatieprocedure.''

Een andere procedurele onjuistheid zou zijn dat de normale procedure, die enkele jaren duurt, is ingekort door een beroep te doen op artikel 10 van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dat artikel maakt het mogelijk om vanwege redenen van staatsbelang af te wijken van de gewone eisen die bij naturalisatie gesteld worden. Dat belang was er niet toen het verzoek werd ingediend, zegt vreemdelingen-advocaat M. Wijngaarden in het programma. Immers, beide Kamers moesten op dat moment nog instemmen met het huwelijk.

Onjuist is volgens de programmamakers, die zich baseren op onderzoek van freelance-journalist R. Pathmamanoharan, ook dat de leges voor de naturalisatie pas achteraf betaald zijn. Bovendien zou het naturalisatieverzoek niet in persoon gedaan zijn door de toenmalige verloofde van de kroonprins, terwijl dit wel een vereiste is.

Vijf staatsrechtgeleerden en voormalig PvdA-Kamerlid P. Rehwinkel bevestigen in het programma dat in 2001 fouten zijn gemaakt in de procedure. Rehwinkel, nu burgemeester van Naarden: ,,Ik heb de indruk dat de procedure niet zo gegaan is als het had moeten gaan.'' De conclusie dat het staatsburgerschap op onjuiste gronden is verstrekt, wil Rehwinkel niet trekken, zegt hij desgevraagd. ,,Daarvoor wacht ik het weerwoord van prinses Máxima af.''

De woordvoerder van het Koninklijk Huis zegt op de eigen website dat het ,,allemaal oud nieuws'' is. De procedure op grond van artikel 10 van de Rijkswet op het Nederlanderschap was niet uniek, aldus de woordvoerder. Deze procedure is tussen 1995 en april 2001 880 keer toegepast.