`Piano-man' spreekt niet maar speelt wel piano

De Britse autoriteiten verwijzen naar hem als `de piano-man', bij gebrek aan nadere gegevens omtrent zijn identiteit. Het gaat om een lange jongeman, die op de avond van 8 april doornat door de politie werd opgepikt in de buurt van een strand aan de Engelse zuidkust. De man, gekleed in een net pak, kon of wilde niet praten. Ook verder ontbrak elke aanwijzing omtrent zijn herkomst.

Nog altijd heeft hij geen woord losgelaten, maar in het ziekenhuis van Gillingham maakte hij tot verrassing van de staf twee tekeningen: een van een vleugel en een van de Zweedse vlag. Toen men hem vervolgens naar de piano in een kapel op het ziekenhuisterrein leidde, bleek hij een volleerd pianist. Prompt gaf hij een twee uur durend recital, nu eens variërend op bekende thema's als die uit Tsjaikovski's Zwanenmeer en dan weer eigen werk spelend.

De Britse politie en psychiaters sluiten niet uit dat het om een professionele pianist gaat, die een zenuwinzinking heeft gehad. Daarbij zou hij een deel van zijn geheugen zijn verloren. De man maakt doorgaans een nerveuze indruk en is bang voor nieuwe gezichten. Alleen als hij piano speelt, ontspant hij merkbaar, zo hebben zijn artsen vastgesteld.

De andere tekening, van de Zweedse vlag, leek er op te wijzen dat hij wellicht uit het Scandinavische land afkomstig was, maar in Zweden werd niemand met het signalement van de man vermist. Afgelopen weekeinde informeerde de politie de Britse media over de piano-man en verzocht het publiek om inlichtingen. Een lezer van The Guardian dacht aan de jonge Zweedse musicus Martin Sturefält, die beurtelings in Londen en Stockholm verblijft. Sturefält bleek echter in blakende gezondheid te verkeren, toen hij door de krant werd benaderd.