Meer bezoek aan musical en popconcert

De belangstelling bij het publiek voor musical, popmuziek en film is in de afgelopen twintig jaar flink toegenomen. Het lezen van boeken is in twintig jaar tijd echter met 17 procent gedaald.

Dat bijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de periode 1983 tot 2003.

Drie op de tien Nederlanders (31 procent) bezoekt zeker een keer per jaar een musical of een pop- of jazzconcert. Twintig jaar geleden was dat 18 procent. Ruim de helft van de Nederlanders (57 procent) ging in 2003 tenminste één keer naar de film. Dat was in 1983 48 procent. De belangstelling voor klassieke concerten bleef gelijk.

Volgens het rapport Cultuurminnaars en cultuurmijders zijn vrouwen meer geïnteresseerd in cultuur dan mannen. Allochtonen tonen minder belangstelling dan de Nederlandse bevolking als geheel. In 2003 bezocht 38 procent van de Nederlandse bevolking een museum, onder Surinamers en Antillianen was dit 28 procent en onder Turken en Marokkanen 23 procent. Het SCP constateert tussen 1999- 2003 wel een lichte toename van de interesse onder deze groepen.

De belangstelling voor traditionele cultuur maakte een slingerbeweging. In 1983 bezocht 13 procent minimaal eenmaal per jaar een klassiek concert. In 1995 was dat 17 procent en in 2003 zakte dit naar 14 procent. Ook bij ballet (5 procent in 2003), beroepstoneel (14 procent) en musea (38 procent) was in de jaren negentig sprake van een tijdelijke stijging. Nederlanders zijn ook veel minder gaan lezen. In 2000 las drie op de tien (31 procent) eens per week een boek. In 1980 was dat nog 48 procent.

Opvallen detail is dat de gemiddelde stijging van het opleidingsniveau van de Nederlanders niet heeft geleid tot meer deelname aan cultuur. Oudere generaties zijn trouw gebleven aan de populaire cultuuruitingen waarmee ze in hun jeugd vertrouwd raakten: de belangstelling voor bioscoop en popconcerten onder mensen van middelbare leeftijd groeide. Hun interesse voor klassieke cultuur als ballet en musea stagneerde echter.

Opvallend is dat de klassieke cultuur zich handhaaft op een vrijetijdsmarkt met steeds meer concurrentie. In de groep 12- tot 19-jarigen steeg het aandeel dat jaarlijks een museum bezoekt, van 39 procent in 1999 tot 45 in 2003. Bij toneel en cabaret bleef dat gelijk.