Dittrich speelt met buskruit

Met een pamflet brengt politiek leider Dittrich van D66 een koersdiscussie binnen zijn partij op gang. Wordt D66 nu echt de partij van Dittrich?

Het is een beetje een lange brief geworden, de brief over de partijkoers die fractievoorzitter en politiek leider Boris Dittrich (D66) zijn leden had beloofd.

Het idee voor een koersbrief ontstond op het ingelaste partijcongres dat D66 op 2 april hield in Den Haag. Daar mochten de leden zich uitspreken over voortzetting van de huidige coalitie met CDA en VVD, omdat er een akkoord was gesloten na het opstappen van D66'er Thom de Graaf als minister van Bestuurlijke Vernieuwing. In dat akkoord bleken de gekozen burgemeester en een nieuw kiesstelsel te zijn geschrapt, terwijl bestuurlijke vernieuwing een cruciaal motief was voor D66 om deel te nemen aan een coalitie met CDA en VVD.

Dittrich kreeg, met steun van onder meer partijprominenten als Van Mierlo en De Graaf, uiteindelijk instemming van het congres met het bereikte Paasakkoord. Er was echter veel onduidelijkheid over Dittrichs visie op de toekomst van de partij, en daarom beloofde hij zijn ideeën hierover uiteen te zetten in een brief aan alle D66-leden.

Die brief blijkt nu de vorm te hebben aangenomen van een politiek pamflet van 28 pagina's. In een toelichting bij de presentatie zei Dittrich vanochtend: ,,Het debat in de partij begint nu pas. D66 is een partij van de leden, die zullen zich er uiteindelijk over uitspreken.''

Dittrich spreekt zich uit voor een D66 dat minder met bestuurlijke vernieuwing op heeft dan tot nu toe. Volgens Dittrich is ,,bestuurlijke vernieuwing natuurlijk nog steeds heel belangrijk, maar meer in samenhang''. Meer als middel dan als doel, kortom. Echt vernieuwend is het pamflet niet, erkende Dittrich. ,,Natuurlijk is er een rode draad die al heel lang deel uitmaakt van waar D66 voor staat'', zei hij.

In het pamflet staat de solidariteit tussen generaties centraal. Dittrich snijdt electoraal gevoelige thema's aan, zoals de AOW en de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. De pensioenleeftijd moet van Dittrich stapsgewijs omhoog naar 67 jaar, bijvoorbeeld door de komende 25 jaar elk jaar de pensioengerechtigde leeftijd met een maand te verhogen. Ook moeten ouderen met een aanvullend pensioen AOW-premie gaan betalen.

Dat is potentieel buskruit in Den Haag, zoals bleek uit de verkiezingsnederlaag van het CDA in 1994, nadat die partij de koppeling van de AOW aan de stijging van de CAO-lonen ter discussie had gesteld. Begin november spreekt het D66-congres zich definitief uit over het pamflet van Dittrich: nemen de leden zijn visie over, dan versterkt Dittrich zijn positie binnen de partij. Zo niet, dan wordt het lastig voor hem om de partij nog met gezag te leiden. Die conclusie wilde Dittrich zelf vanochtend nog niet trekken. ,,Komt u in november nog maar eens terug'', zei hij.

    • Egbert Kalse