D66-leider: leeftijd AOW naar 67 jaar

De AOW-leeftijd moet de komende jaren in stappen omhoog naar 67 jaar. Ouderen met een hoog aanvullend pensioen moeten gaan meebetalen aan de AOW.

Dat schrijft D66-leider Dittrich in het vanmorgen gepresenteerde pamflet Op weg naar nieuwe solidariteit. Hij is de eerste politiek leider die een ingreep voorstelt in de oudedagsvoorziening. Dit thema ligt gevoelig in Den Haag, sinds het CDA in 1994 electoraal verlies leed toen het de AOW ter discussie stelde.

Kern van het pamflet is ,,verandering, vrijheid en verantwoordelijkheid en een visie op het bereiken van nieuwe solidariteit''. Om die solidariteit te waarborgen is volgens de D66-leider op termijn een verhoging van de AOW-leeftijd onvermijdelijk. ,,Men kan nu kiezen om elk jaar de AOW-grens met een maand op te hogen, zodat in 2030 de grens van 67 jaar is bereikt'', aldus Dittrich. De D66-leider wil nog slechts voor twee kinderen per gezin kinderbijslag geven. De opbrengst hiervan moet naar de kinderopvang.

Dittrich had de leden van D66 op een ingelast partijcongres begin april toegezegd met een brief over de koers van de partij te komen. Het congres had daarom gevraagd in verband met het aftreden van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) nadat hem was gebleken dat er binnen de coalitie onvoldoende steun was voor de invoering van de gekozen burgemeester en een nieuw kiesstelsel. Bestuurlijke vernieuwing neemt geen prominente plaats in het pamflet in. Wel sluit Dittrich zich aan bij een alinea uit het liberaal manifest Om de vrijheid van de VVD, waarin wordt gepleit voor een gekozen formateur.

Dittrich heeft het pamflet eigenhandig geschreven ,,na vele gesprekken met mensen binnen en buiten de partij''. Naar verwachting zal de partij het werkstuk zaterdag bespreken op het reguliere D66-congres. Op een congres in november zal erover gestemd worden. Prominenten als oud-partijleider en medeoprichter Van Mierlo en de oud-ministers De Graaf en Van Boxtel wilden vanochtend nog niet reageren. Commissaris van de koningin Boele Staal zei: ,,Alles wat de zichtbaarheid van de partij vergroot is goed. Tot nu toe waren we op de meeste punten onzichtbaar in het kabinet. En de punten waarop we wel zichtbaar waren hebben we ons laten afnemen.''

In het pamflet stelt Dittrich dat D66 niet dogmatisch moet zijn, niet bang problemen op te lossen, en in beginsel moet willen meeregeren. Hij wil een sociaal en economisch liberalisme en staat een progressieve en non-conformistische politiek voor. D66 moet activistischer worden en andere progressief-liberaal denkende mensen en groeperingen in het Nederlandse politieke landschap de hand reiken.

ACHTERGROND: pagina 3