Burgemeesters VS voor `Kyoto'

Op initiatief van burgemeester Greg Nickels van Seattle hebben 136 Amerikaanse burgemeesters zich uitgesproken voor het Kyoto-protocol, waarin afspraken zijn gemaakt voor het terugdringen van boreikasgassen. De Amerikaanse regering heeft geweigerd het protocol te ratificeren. Maar volgens Nickels tonen de klimaatveranderingen van de afgelopen jaren met extreme orkanen in Florida en extreme regenval in Californië de noodzaak om de uitstoot van kooldioxide terug te dringen. De burgemeesters hebben beloofd dat hun stad zal voldoen aan de eisen die Kyoto voor de VS stelt.