Advies: geef corporaties een vrije rol

De verhouding tussen woningcorporaties en overheid moet veranderen. Het ministerie van Volkshuisvesting dient zijn macht deels te delegeren aan gemeenten. Corporaties mogen met elkaar concurreren.

Dat staat in het rapport van de onderzoekscommissie die in opdracht van woningcorporaties en ministerie onderzocht hoe sector en departement in het vervolg met elkaar moeten omgaan. De commissie heeft haar bevindingen en tien voorstellen tot verandering vandaag gepresenteerd. Naar aanleiding van dit advies gaat minister Dekker (VROM) nieuwe regels vaststellen voor de corporaties.

De 520 corporaties werden tien jaar geleden op afstand van de overheid geplaatst. De laatste maanden is de kritiek op hun functioneren toegenomen. Samen bezitten zij 2,4 miljoen woningen, 40 procent van alle huizen.

De grootste verandering voor de vooral lokaal opererende corporaties is dat meer concurrentie mogelijk wordt. Alle corporaties mogen in heel Nederland huizen gaan bouwen en verhuren. ,,Dat kan verfrissend werken'', schrijft de commissie onder leiding van Hans de Boer, oud-voorzitter van werkgeversorganisatie MKB-Nederland. Slechts enkele corporaties werken nu in meer gemeenten, doordat ze daar corporaties hebben overgenomen. Straks mogen ze ook in een gemeente actief zijn waar ze niet zijn gevestigd.

Wel moeten corporaties ,,behoorlijk professioneler'' worden, stelt de commissie. Het toezicht door de sector zelf en de kwaliteit van raden van commissarissen schieten nu tekort. Zolang de corporaties voldoende ,,sociaal zwakkeren'' huisvesten, mogen ze commerciële activiteiten ontplooien mits die in een aparte vennootschap worden ondergebracht.

De minister krijgt minder te zeggen over corporaties. Gemeenten moeten rechtstreeks met de corporaties afspraken maken over de woningbouw. Wel houdt de minister ,,stevige knuppels achter de deur'' en kan zij in het uiterste geval commissarissen ontslaan of de licentie van corporaties intrekken.

Voor 1 januari 2007 moeten de regels zijn vernieuwd. De corporaties vinden nu nog dat de overheid zich te veel met hen bemoeit. Het ministerie stelt op zijn beurt dat de corporaties hun ,,niet onaanzienlijke'' financiën onvoldoende gebruiken om huizen te bouwen.

www.nrc.nl

Dossier woningmarkt