Webcongres: politie-inzet zelf betalen

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres bogen zich over de stelling: wie evenementen organiseert waarbij de politie nodig is, moet zelf de kosten van de politie-inzet betalen. Absoluut, vond 68 procent.

Eens

Elisabeth Swart, Hoorn: ,,Bij een normaal evenement zal doorgaans geen politie nodig zijn, maar het geweld bij bijvoorbeeld voetbal moet betaald worden door de belanghebbenden. Ik vind het niet nodig dat mijn belastinggeld wordt verspild aan hooligans en de vernielingen die zij aanrichten.''

Florens de Wit, Arnhem: ,,Wie iets wil organiseren waarbij ordeverstoringen te verwachten zijn, moet de kosten van politie-inzet geheel of gedeeltelijk laten terugvloeien naar de publieke geldbuidel; dat is je verantwoordelijkheid als veroorzaker van (potentiële) overlast.''

Paul Buitenhuis, Apeldoorn: ,,Clubs zouden de toeslag van politie-inzet zichtbaar op de entreekosten kunnen zetten, zodat de fans kunnen zien wat hun gedrag kost. Mogelijk leidt dit op termijn tot een verlaging van het risico, waardoor wedstrijden uiteindelijk veiliger worden voor goedwillende bezoekers.'' Piet Vernooy, Amsterdam: ,, Om de orde te handhaven zijn helemaal geen politiemensen nodig. Een groep betaalde ordebewakers onder verantwoordelijkheid van de club kan dat veel beter. Verdubbel daartoe de prijs van een kaartje en het probleem is opgelost.''

Anjo Schuite, Nieuwegein: ,,Nu gaat het af van de belastingen die mensen betalen die niet naar deze evenementen gaan. Je hebt op deze manier ook een kans dat er sociale controle komt op de mensen die de politie-inzet veroorzaken. Het is, gedragswetenschappelijk, heel juist om de consequenties van bepaald gedrag ook bij degenen neer te leggen die dat gedrag vertonen.''

Willem van Hoorn, Oegstgeest: ,,Voetbal is oorlog, dat blijkt keer op keer. Laat niet de gewone politie, maar speciale rel-eenheden het gajes dat voor de wanorde zorgt, preventief van de straat halen. Bij risicowedstrijden moeten beide clubs daaraan meebetalen. Bij vreedzaam verlopende manifestaties hoeven de organisatoren niet mee te betalen aan de inzet van de gewone politie.''

Piet Buwalda, Den Haag: ,,Het is volstrekt redelijk dat organisatoren van commerciële manifestaties – en daaronder moeten ook wedstrijden in het betaald voetbal worden gerekend – meebetalen aan de politie-inzet die door deze manifestaties noodzakelijk wordt.''

Nigel Lamb, Den Haag: ,,Een prima idee, mits de organisatoren van de evenementen er op toezien dat hun eigen medewerkers niet voor politieman/-vrouw gaan spelen om geld te besparen. Het woord `security' op de rug van iemand is geen vrijkaart om buiten de geldende wetgeving om te handelen.''

Frankwin van Dieren, Barcelona (Spanje): ,,Wie, zoals ik, jarenlang in de binnenstad van Rotterdam heeft gewoond, weet dat je om de haverklap een zekere overlast hebt van evenementen als de marathon of het dance-festival. Die evenementen trekken veel publiek en maken de stad gezellig, maar ook vuil en onveilig. Niet alleen de vervuiler moet voor het opruimen van de rotzooi betalen, maar ook dat degene die de stad onveilig maakt, voor de politie-inzet.''

Oneens

Jakob van den Brink, Echten: ,,De veiligheid van de burger is een publieke taak die met publiek geld wordt betaald. De kwaliteit van de veiligheid mag niet afhangen van de commerciële bereidheid winst te verminderen ten koste van die veiligheid.''

Kees Truijens, Utrecht: ,,Private rijkdom, publieke armoe, dat is de trend. Neem nu voetbalwedstrijden, echt een volkscultuur waar heel wat mensen genoegen aan beleven. Helaas worden ze nog wel eens ontsierd door ongeregeldheden. Daar hebben we de politie voor, die er voor moet zorgen dat deze en andere publieke elementen voor iedereen zonder vrees toegankelijk blijven.''

Roel Hogervorst, Gouda: ,,Openbare orde is een kerntaak van de overheid. De overheid moet faciliteren dat mensen ook in groten getale bijeen kunnen komen voor beurzen, feesten, demonstraties, concerten of sportwedstrijden. Als een burgemeester vindt dat er onevenredig veel politie-inzet nodig zou zijn, dan moet hij die bijeenkomst (voetbalwedstrijd) verplaatsen naar een andere tijd of desnoods verbieden.''

Erik van Bergeijk, Utrecht: ,,Veel evenementen hebben een publieke functie. Zij dienen niet de dupe te worden van deze beoogde maatregel. Voor het voetbal mag wat mij betreft een uitzondering gemaakt worden. Als men miljoenen aan salarissen voor spelers kan betalen, kan men ook de politie-inzet wel betalen. Bovendien zullen relschoppers indirect gestraft worden, omdat hun club met hogere kosten opgezadeld wordt.''

Ingeborg Embrechts,

Utrecht: ,,Openbare orde is een overheidstaak. Culturele evenementen moeten niet met extra kosten belast worden, dan zou een verschraling van het aanbod kunnen ontstaan. Betogingen en herdenkingen moeten eveneens zonder eigen bijdrage aan politiekosten mogelijk zijn.''