Vraag van de lezer

Wat betekent de Grondwet voor abortus en euthanasie in Nederland? (H. van Buuren, Vancouver, Canada)

Abortus en euthanasie worden in de Europese Grondwet niet expliciet genoemd. De Unie heeft niet rechtstreeks invloed op de Nederlandse regelingen hierover. Wel krijgt de Unie meer algemene bevoegdheden op het terrein van volksgezondheid en strafrecht.

Voor volksgezondheid krijgt de EU bevoegdheden om ziekten te voorkomen, ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid te bestrijden en samenwerking tussen lidstaten te versterken.

Op strafrechtelijk gebied kan de EU maatregelen gaan treffen tegen bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie. In art. III-271, lid 1 noemt de Europese Grondwet expliciet: terrorisme, mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen, illegale drugshandel, illegale wapenhandel, witwassen van geld, corruptie, vervalsing van betaalmiddelen, computercriminaliteit en georganiseerde misdaad.

Abortus en euthanasie vallen hier dus niet direct onder. Mochten ze leiden tot `zedentoerisme' dat buurlanden zorgen baart, dan zal Nederland daaraan bezwaarlijk voorbij kunnen gaan – maar dat geldt zonder Europese Grondwet ook.

(Joop Meijnen, Europaredactie)