Voortaan 25 landen op euromunten

Op de euromunten zullen in de toekomst alle 25 EU-lidstaten staan afgebeeld. De ministers van Financiën van de eurozone hebben hiertoe gisteren besloten op verzoek van de nieuwe lidstaten. Nu staat op de euromunten een kaart met vijftien lidstaten, omdat bij het ontwerpen nog geen rekening was gehouden met de uitbreiding van de Europese Unie met tien landen. De nieuwe munten zullen waarschijnlijk in 2007 gaan circuleren.