`Verschillen in groei ongunstig'

De ministers van Financiën van de eurozone zijn bezorgd over de toenemende verschillen in economische prestaties van de eurolanden. De verschillen bemoeilijken een monetair beleid dat voor alle eurolanden gunstig is.

27