Verbannen betogers is fout

Demonstraties die gemeenten ongewenst achten, mogen niet verplaatst worden naar een afgelegen industrieterrein.

Dit heeft de bestuursrechter in Arnhem gisteren bepaald in een kort geding dat C. Kusters, de voorzitter van de Nederlandse Volks Unie (VNU) had aangespannen tegen de gemeente Arnhem.

De NVU wil vandaag demonstreren tegen toetreding van Turkije tot de Europese Unie en tegen de Europese Grondwet. De gemeente Arnhem gaf hier een vergunning voor af, op voorwaarde dat de demonstratie plaats zou vinden op zaterdagochtend op een afgelegen industrieterrein. Kusters spande daarop een kort geding aan tegen de gemeente.

De rechter is van mening dat het verplaatsen van de betoging naar een afgelegen terrein ernstig afbreuk doet aan artikel 9 van de Grondwet, het recht tot vergadering en betoging. ,,Het recht tot betoging beoogt de deelnemers aan een betoging in staat te stellen hun gedachten en gevoelens over maatschappelijke en politieke kwesties op de openbare weg kenbaar te maken aan anderen'', zei de rechter in zijn uitspraak. De rechter verwacht dat op het industrieterrein nauwelijks mensen aanwezig zullen zijn die kennis kunnen nemen van de meningsuiting van de betogers. De NVU mag daarom op de door haar aangegeven tijd en plaats demonstreren: van 13.00 tot 15.30 uur in de Burgemeesterswijk, nabij het station.

Gemeenten hebben de laatste jaren ongewenste, vooral extreemrechtse, groeperingen weggehouden uit stadscentra door in de demonstratievergunning nauwkeurig het demonstratieterrein te bepalen. Een van de voordelen hiervan is dat het voor de politie op die manier makkelijker is om tegendemonstranten uit de buurt te houden. De rechter in Arnhem heeft met zijn uitspraak een einde gemaakt aan dat beleid.

De Arnhemse politie heeft vandaag maatregelen genomen nu de NVU aan de rand van het centrum mag demonstreren. Zo wordt rond het station scherp gesurveilleerd. De gemeente sluit een confrontatie tussen de extreemrechtse demonstranten en antifascistische tegendemonstranten niet uit.

De Anti-Fascistische Aktie (AFA) heeft afgelopen week een vergunning gekregen om 's middags op hetzelfde industrieterrein bijeen te komen.