Topbenoeming Vaticaan

William Joseph Levada, aartsbisschop van San Francisco, is benoemd tot prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Hij volgt hiermee de Duitser Joseph Ratzinger op die, voor hij paus werd, deze functie 24 jaar lang bekleedde.

Levada (68) is sinds 1995 aartsbisschop in de Verenigde Staten. Hij werkte van 1976 tot 1982 al in het Vaticaan op de congregatie voor de geloofsleer. Hij was er werkzaam toen Ratzinger in 1981 tot hoofd van de congregatie werd benoemd. Levada en Ratzinger, de huidige paus Benedictus XVI, hebben aan het begin van de jaren negentig nauw samengewerkt bij het opstellen van de nieuwe catechisme van de rooms-katholieke kerk.

De functie van prefect van de congregatie van de geloofsleer is een zeer belangrijke binnen de katholieke kerk. De man die deze congregatie leidt is verantwoordelijk voor het bewaken van de katholieke doctrine. Ratzinger was tijdens het pausschap van Johannes Paulus II een van de meest invloedrijke kardinalen in het Vaticaan.

San Francisco, Levada's bisdom, wordt vaak gezien als homovriendelijkste stad van Amerika. Levada heeft regelmatig met het stadsbestuur in de clinch gelegen over de in zijn ogen te tolerante opstelling jegens homo's. Slachtoffers van misbruik in de katholieke kerk in de VS verwijten Levada laks optreden tegen priesters die zijn beschuldigd van het plegen van seksueel misbruik van minderjarigen.