Stemadviezen over Europese Grondwet

Met nog tweeënhalve week te gaan tot het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet zijn de campagnes voor én tegen op stoom gekomen. Op internet zijn diverse sites die de bezoeker adviseren bij het bepalen van zijn of haar stem.

Al jaren bekend en populair is de Stemwijzer, ontwikkeld door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), die sinds eind jaren tachtig de meest geraadpleegde internetsite in verkiezingstijden is. Bij de verkiezingen voor de Tweede kamer in 2002 en 2003 werden meer dan twee miljoen adviezen gegeven.

Op de website www.referendumwijzer.nl staan 25 stellingen over de Europese Grondwet. Door te reageren op die stellingen kan iedere gebruiker zich een oordeel vormen. De referendumwijzer geeft geen echt stemadvies, maar laat de mate van overeenstemming met de Grondwet zien. Stemwijzers van voorgaande verkiezingen kunnen via het archief geraadpleegd worden.

Van meet af aan werd er, met name door tegenstanders van de Grondwet, getwijfeld aan de onafhankelijkheid van de referendumwijzer van het IPP. Dus kwam de Stichting Grondwet Nee onmiddellijk met een tegeninitiatief, onder het motto `de échte stemadviseur'. De site www.echtereferendumwijzer.nl is er op gericht om controversiële aspecten van de Grondwet naar voren te halen en bezoekers de vraag voor te leggen of ze daar wel mee in willen stemmen. Dat gebeurt ook aan de hand van een serie stellingen. Ook de beweging Eurodusnie hanteert deze methode op de website www.referendumwijzer.nl. Over de 27 stellingen kan ook in een forum gediscussieerd worden.

Voor een heel andere benadering kiest de Stemhok Stemwijzer op de site www.stemhok.nl. Daar worden de binnenlandse politiek en de Grondwet-campagnes satirisch gevolgd door een `groep jonge journalisten en andere mensen met een creatieve en kritische blik'. Stemhok Stemwijzer belooft een simpel en eensluidend advies, wat tot stand komt na een serie van vijftien behoorlijk absurde en melige vragen. Wie het einde haalt, wordt in één van vier hokjes onderverdeeld: eurofoob, eurosceptisch, eurofan of eurofiel.

Sinds vorige week heeft ook de Koninklijke Bibliotheek zich in het gewoel gemengd, met als uitgangspunt onafhankelijkheid. De website www.onafhankelijkinformatie.nl geeft geen adviezen, wel een hele serie doorklikmogelijkheden naar andere sites over de Grondwet, waarbij met een simpele kleurcode voor- en tegenstanders en neutralen worden onderscheiden. Ten slotte biedt ook de site van deze krant op www.nrc.nl/dossiers een overzicht van recente artikelen over de Grondwet.

www.referendumwijzer.nl; www.echtereferendumwijzer.nl

    • Hans van Laarhoven