Ruzie over vrijgeven details gevaarlijke objecten

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) en de provincies liggen met elkaar overhoop over de openbaarmaking van gegevens over gevaarlijke objecten. Remkes wil dat de provincies niet langer alle details over gevaarlijke objecten op hun digitale risicokaarten zetten omdat ze daarmee potentiële terroristen van informatie voorzien.

De provincies die hun risicokaart al op internet hebben staan, waaronder Groningen en Overijssel, weigeren de kaarten echter aan te passen, omdat zij vinden dat burgers zich op de hoogte moeten kunnen stellen van de potentiële gevaren waaraan zij blootstaan.

Het gaat om topografische kaarten waarop staat aangegeven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of geproduceerd.

Het gaat minister Remkes om de openbaarmaking van de `effect-afstand' rond gevaarlijke objecten. Zo levert een lpg-station een gevaar op binnen een straal van driehonderd meter, maar bij een chloorwagen van Akzo Nobel in Delfzijl is die straal tien kilometer.

Uit het conflict blijkt dat de overheid nog steeds worstelt met het dilemma dat openbaarheid voor burgers van belang is bij rampenbestrijding, maar niet bij de bestrijding van terrorisme.

Na de vuurwerkramp in Enschede, gisteren vijf jaar geleden, besloot de overheid de burgers meer openheid te geven over de gevaren in hun leefomgeving. De provincies kregen zelfs de wettelijke plicht die informatie openbaar te maken. ,,Maar dat was voor 11 september 2001'', zegt een woordvoerder van minister Remkes. ,,Bij nader inzien vinden wij het niet verstandig al die informatie aan iedereen aan te reiken via internet.''

De minister denkt nu aan een nieuwe manier om de burgers toch te informeren over de gevaren in hun wijken en dorpen. ,,Bijvoorbeeld een legitimatieplicht voor burgers die bepaalde informatie over gevaarlijke installaties opvragen'', aldus het ministerie. ,,Dan is het niet meer voor iedereen thuis via internet op te vragen.''

Binnenkort overlegt de minister met de provincies om te kijken of er een oplossing kan worden bedacht. ,,Maar de huidige situatie gaat in elk geval veranderen'', aldus de woordvoerder van Remkes.

    • Rob Schoof