Revolutie bij Karstadt

De gebruikelijke gang van zaken in Duitsland is dat een uitvoerend directeur na een jarenlange staat van dienst president-commissaris wordt van het concern dat hij heeft geleid. Maar KarstadtQuelle heeft voor een nieuw precedent gezorgd door zijn president-commissaris Thomas Middelhoff tot uitvoerend directeur te benoemen. Beleggers die een sterkere leiding willen zien bij het kwakkelende detailhandelsconcern zullen tevreden zijn. Maar het zou wel eens geen onverdeeld genoegen kunnen blijken.

Zeker, Middelhoff geniet een welverdiende reputatie van besluitvaardigheid die hij ontleende aan zijn periode als topman van mediaconcern Bertelsmann. Hij wordt al gezien als de eminence grise achter een groot deel van het saneringsplan dat vorig jaar bij Karstadt in beweging werd gezet. Het aanvaarden van uitvoerende verantwoordelijkheid verheldert en bekrachtigt zijn rol. Naar verwachting zal hij nog meer radicale veranderingen initiëren. De grootste uitdaging wordt nu gevormd door de postorderdivisie, die meer dan de helft van de inkomsten van het concern voor haar rekening neemt en die haar omzet in het eerste kwartaal met 9,5 procent zag dalen. Als de verslechtering in dit tempo doorgaat, kan Karstadts hele saneringsplan in gevaar komen. Middelhoff wil de controle op de divisie naar zich toetrekken. Dat is een stap in de goede richting.

Maar de benoeming van Middelhoff onderstreept ook hoe moeilijk het is een sterke kandidaat van buiten aan te trekken met ervaring in de detailhandel, op een moment dat het zwakke consumentenvertrouwen Duitsland tot een van de zwaarste detailhandelsmarkten in Europa maakt. Bovendien moet Middelhoff rekening houden met de groeiende invloed van de Schickedanz-familie, de stichters van Quelle, die haar belang in het concern de afgelopen paar maanden naar bijna 50 procent heeft getild. Middelhoff heeft een geschiedenis van ruzies met de families die de zeggenschap hebben over de bedrijven die hij bestuurt. Op dit moment geniet hij de steun van de familie Schickedanz, maar dat kan snel veranderen als hij probeert te radicaal te zijn.

Het is niet duidelijk wat de Schickedanz-familie wil gaan doen met zijn toegenomen belang. Eén mogelijkheid is dat zij zal trachten het bedrijf van de beurs te halen. Als Middelhoff er niet in slaagt Karstadt er weer bovenop te krijgen, kon dit wel eens de aantrekkelijkste oplossing voor beleggers worden.

    • Marianne Brun-Rovet