Mister Europe: plan-B is plicht

De Europese Unie is het aan zichzelf verplicht een noodplan achter de hand te hebben voor het geval een lidstaat de Europese Grondwet afwijst. Aldus niemand minder dan Jacques Delors, Mister Europe zelf.

De Europese Grondwet kan alleen van kracht worden als alle 25 lidstaten haar goedkeuren. Dat is twijfelachtig sinds peilingen in Frankrijk, Nederland en Denemarken aangeven dat de Grondwet het in hun nationale referenda moeilijk zal krijgen.

Mengt Delors zich in zo'n kwestie, dan spitst Europa de oren. Want weinigen genieten in Europese aangelegenheden zo veel aanzien als de gewezen voorzitter van de Europese Commissie onder wiens bewind in 1993 de interne markt werd voltooid en de basis werd gelegd voor het Verdrag van Maastricht over de Economische en Monetaire Unie (EMU) met de euro als kroon.

,,Ik weiger te accepteren, zoals sommige anderen doen, dat het een kwestie van zwart of wit is. Het is de plicht [een noodplan] te hebben, maar het is buitengewoon moeilijk'', vertrouwde Delors gisteren aan het Franse dagblad Le Monde toe. Hij zei er wel bij dat na een afwijzing ,,een snelle oplossing onmogelijk'' is.

Met zijn lesje in Europese politiek viel Delors de lange stoet van politici aan die de afgelopen weken bij hoog en bij laag beweerden dat er geen `plan-B' bestaat voor het geval de Grondwet sneuvelt. Voorop zijn politieke vrienden van de sociaal-democratische PS, die zo ernstig verdeeld is over de Grondwet. In zijn poging om recalcitrante partijgenoten voor het `ja'-kamp te winnen, laat PS-leider FranÇois Hollande onophoudelijk weten dat ,,heronderhandelen onmogelijk'' is. Anders gezegd: het is erop of eronder, meer smaken zijn er niet.

EU-buitenlandcoördinator Javier Solana dacht er deze week niet anders over. ,,Er zal geen plan-B zijn. We gaan door met plan-A, omdat het een goed plan is.'' En ook de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Dominique de Villepin, herhaalde gisteren nog eens geen alternatief te zien. Als de Grondwet niet wordt aangenomen, ,,zijn we terug bij af. Dat is geen plan-B, dat is een plan nul'', aldus De Villepin.

Enige moed kunnen Delors en zijn opponenten peuren uit de jongste Franse peiling, verricht op 9 en 10 mei. Die laat namelijk een bestendiging zien van de trend sinds begin mei: licht voordeel voor het `ja'-kamp met 52 om 48 procent.