Middelloon

Mijn man bouwt pensioen op in een middelloonregeling en in een beschikbare premieregeling. Hij heeft geprobeerd uit te leggen hoe dat zit, maar ik begrijp het niet. Wilt u een poging wagen? En kunt u zeggen of dit een goede manier is om pensioen op te bouwen?

(M.R.)

Er zijn eindloonregelingen, middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen. In een eindloonregeling krijgen mensen een pensioen ter hoogte van hun laatste salaris. In een middelloonregeling krijgen mensen een pensioen ter hoogte van het gemiddelde loon dat ze in hun leven verdiend hebben. Dat levert minder pensioen op, want de meeste mensen gaan in de loop van hun leven meer verdienen. Daarom kan men in een middelloonregeling meestal wat extra pensioen opbouwen. De premie is bijvoorbeeld hoger. Of de franchise het inkomensdeel waarover geen pensioen wordt opgebouwd lager. Of allebei. Ook tellen bonussen en andere extraatjes vaak mee voor het middelloonpensioen, iets wat bij een eindloonregeling niet kan.

Middelloonregelingen zijn de trend. Het voordeel is dat een pensioenfonds de kosten beter in de hand kan houden. Bij een eindloonregeling kan het fonds geconfronteerd worden met enorme salarisverhogingen. Omdat het pensioen gebaseerd is op het eindloon, moet het fonds doen alsof er altijd premie afgedragen is op basis van dat hogere loon. Deze `backservice' brengt onverwachte kosten met zich mee. Een ander voordeel van de middelloonregeling is dat het pensioenbedrag dat mensen ontvangen eerlijker tot stand komt dan bij de eindloonregeling. Bij de eindloonregeling betalen de mensen met lage inkomens mee aan de pensioenen van degenen met hoge inkomens en dat is toch een raar soort solidariteit.

Wat de eindloonregeling en de middelloonregeling met elkaar gemeen hebben, is dat een werknemer ongeveer weet hij krijgt. De regeling doet een toezegging over de hoogte van het pensioen, ook wel `defined benefit' genoemd.

Bij de beschikbare premieregeling is er geen `defined benefit', maar een `defined contribution'. Een werknemer weet niet wat hij krijgt, hij weet alleen dat de werkgever een afgesproken bedrag beschikbaar stelt om pensioen mee op te bouwen. Dit afgesproken bedrag de beschikbare premie wordt belegd. Vaak kan een werknemer zelf kiezen voor een beleggingsvorm. Hoeveel pensioen dit uiteindelijk oplevert, kan niemand voorspellen. Het is afhankelijk van de rendementen op de ingelegde premies.

Je zou denken dat moderne werknemers meer zien in een beschikbare premieregeling, omdat zij dan zelf min of meer kunnen bepalen wat er met de inleg gebeurt. Uit recent onderzoek van De Nederlandsche Bank en de Universiteit van Tilburg blijkt echter dat slechts 12 procent van de werknemers de voorkeur geeft aan een beschikbare premieregeling.

Persoonlijk zie ik weinig in de beschikbare premieregeling, omdat het risico in dit geval eenzijdig bij de werknemer ligt. Maar bij uw man is het anders. Dit is een situatie die steeds vaker voorkomt. Over een groot deel van het salaris, bijvoorbeeld de eerste 50.000 euro of meer, vindt pensioenopbouw plaats op basis van een middelloonregeling. De werknemer weet waar hij aan toe is en dat deel van zijn pensioen is veiliggesteld. De beschikbare premieregeling die er bovenop komt, is eigenlijk de slagroom op de taart.

Daarmee heb ik de vraag of het goed zit met het pensioen van uw man nog niet beantwoord. Dat hangt af van de condities van de middelloonregeling (hoeveel bouwt hij op, wat is de franchise, tellen bonussen mee, tot welk salarisniveau wordt de middelloonregeling toegepast) en van het rendement op de beschikbare premies. Aan het pensioenfonds kunt u vragen wat uw man op basis van de middelloonregeling krijgt als hij 65 wordt, en wat u zelf krijgt als uw man er niet meer zou zijn. Dat is de enige zekerheid die u hebt. Wat het stukje beschikbare premiepensioen oplevert, is koffiedikkijken.

    • Wilma van Hoeflaken