Markt en gezondheidszorg zijn onverenigbaar

Zorgverzekeringen zijn gericht op winstmaximalisaties via het verkopen en beheren van zorgpolissen. Het onder druk zetten van de zorg om zo goedkoop mogelijk te 'produceren' is hún hoofdzorg. Daartoe zullen selecties van patiënten een onontbeerlijk ingrediënt zijn.

Omdat ik in het (bijzonder) onderwijs werk, kan ik niet in het ziekenfonds. Nu al presteert mijn ziektekostenverzekering het door op haar site te stellen, dat alleen de kosten van zorgverleners met wie een contract is gesloten, voor 100 procent vergoed worden. Voor fysiotherapie voert men voor mij met `afvalligen' nu al een vergoedingskorting door van bijna 20 procent. Door dat soort `dictaten' heb ik straks geen vrije therapiekeuze meer, kan ik niet naar een specialist of ziekenhuis dat mij aanstaat of zal ik torenhoge premies (blijven) betalen voor een polis die al in 2004 werd uitgekleed, terwijl de premie fors steeg. En het regende al afwijzingen bij de aanvraag van een nieuwe ziektekostenpolis, omdat ik `te duur' zou zijn.

Ik vrees dat de kwaliteit van de zorg zo onder druk komt te staan (efficiency) dat het niet meer om de patiënt zal gaan, maar om de verantwoording van de bestede gelden, waarbij de zorgverlener in feite met mij tegelijkertijd in de spreekkamer of op zaal continu aanwezig is. De inbreng van de verzekeraars bij de huisartsen doet mij nu al het ergste vrezen.

Alleen de Eerste Kamer kan dit miljarden kostende project nog tegenhouden. Het kost de overheid nu al 2,25 miljard euro om de ziektekostenmaatschappijen een financiële onderbouwing (stroppenpot) mee te geven voor deze privatisering. Daar komt mogelijk nog 600 miljoen bij. Die onderbouwing is op papier leuk bedacht, maar nu al is te zien hoe regering en verzekeraars de gezondheidszorg via de huisartsen onder druk zetten. Ik vrees dat dit nog maar het begin is van een heilloze weg van privatiseren.

Markt en zorg zijn onverenigbaar. De solidariteit, die nu nog aan het oude systeem met de algemene acceptatieplicht voor het ziekenfonds bestaat, is de grondslag van een nationale gezondheidszorg van een beschaafd land. Beschaafd betekend in dit verband, dat er goede voorwaarden voor de gezondheidszorg worden geschapen. Voor hen die er werkzaam in willen zijn, maar vooral ook voor de patiënt, die niet onderdeel is van een blijkbaar politiek gewenst economisch proces (vrije markt, VVD), maar recht heeft op vrij beslissingsrecht over het inrichten van zijn of haar leven, juist ook voor de gezondheidszorg.

    • Drs. Gert Ruijer