Judith Holzer 7

Heel bewust heb ik de Duitse bezetting van ons land meegemaakt. Na en tijdens de bezetting hebben Nederlanders fouten gemaakt. Gaan we nu opnieuw de fout in? Bieden we kinderen wegwerpwoorden als we zeggen: `we moeten er met elkaar voor zorgen dat iedereen kan delen in de vrijheid' [voorwoord premier Balkenende in folder voor 4-5 mei]? Of bieden we gevluchte mensen met kinderen een thuis?

    • Rt. Gerbranda-Freudenborg