Judith Holzer 4

Als reactie op de reportage over Judith Holtzer bericht ik u dat mijn vrouw en ik bereid zijn Sandzjar indien nodig bij ons te laten onderduiken. Schoolgang wellicht mogelijk.

    • E.J. Dorhout Mees