Judith Holzer 3

Was het uitsluitend uit lay-out-overwegingen dat u het verhaal van een Oezbeekse familie op dezelfde pagina zette als het vervolg van de geschiedenis van Sally de Jong en zijn vrouw? Ik hoop eigenlijk van niet. Nu kan de parallel de lezer immers nauwelijks ontgaan. Sally en Lies de Jong hadden hun lot kunnen ontlopen als het neutrale Zwitserland hen niet had teruggestuurd, maar kennelijk gold een fotootje van een kind niet als bewijsdocument van vervolging. Als Zwitser zou je je schamen voor je land.

De ouders van Sandzjar zijn naar ik aanneem geen criminelen; dan had de IND geen jaren nodig gehad voor onderzoek. Wat is het risico als Nederland de familie toelaat? Dat een economische vluchteling wordt toegelaten. Wat is het risico als de familie wordt uitgewezen naar Oezbekistan, waar de willekeur bestaat van een ondemocratisch regime? Dat Nederland dezelfde fout begaat als Zwitserland destijds en iemand de dood in stuurt.

Ik heb liever dat wij per abuis een heel dorp aan economische vluchtelingen binnenlaten dan dat wij per abuis één persoon de dood insturen.

Laat die 26.000 gewoon blijven. Ja, minister Donner, dat is onrechtvaardig tegenover degenen die al uitgezet of weggegaan zijn. Maar als vergelijkbare gevallen als dat van Sandzjar zijn weggestuurd, dan is dat een schande. Moeten wij dat dan goedmaken door nog meer schande? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

    • P.G.S. van den Brink