Evacuatie uit Ivoorkust verliep succesvol

In NRC Handelsblad van 15 april stond een artikel met kritiek op wat genoemd werd het haastige vertrek van de Nederlandse ambassadeur in Abidjan, Ivoorkust. Het is betreurenswaardig dat bij het opstellen van dit artikel het principe van `hoor en wederhoor' niet is toegepast, terwijl het relaas op geen enkele wijze met feiten wordt onderbouwd.

In tegenstelling tot hetgeen in het artikel wordt beweerd, is ambassadeur Jansing er wel degelijk in geslaagd in goede samenwerking met Frankrijk (dat vredestroepen in Ivoorkust gelegerd heeft) een succesvolle evacuatie uit te voeren van alle Nederlanders die uit Ivoorkust wilden vertrekken. Er zijn in Ivoorkust geen Nederlanders achtergebleven die dat niet zelf wilden. De ambassade heeft verschillende malen contact gezocht met de bij de ambassade geregistreerde Nederlanders en hen zeer nadrukkelijk gemeld dat de ambassade zou worden gesloten, waarna aan hen niet meer de gebruikelijke consulaire bijstand zou kunnen worden verleend. Het ministerie heeft via de Wereldomroep eenzelfde boodschap laten uitgaan.

Nederland stond beslist niet alleen in zijn handelwijze. Andere landen hebben soortgelijke maatregelen getroffen. Zo heeft o.m. Groot-Brittannië zijn ambassade in Abidjan onlangs definitief gesloten.

Nu de Nederlandse ambassade in Ivoorkust is gesloten, zullen de Nederlandse belangen in Ivoorkust in de komende jaren vanuit buurland Ghana worden behartigd. Met EU-partners die wel een ambassade in Abidjan handhaven, zijn afspraken gemaakt over eventuele evacuaties, mocht de veiligheidssituatie weer verslechteren.

    • Ministerie van Buitenlandse Zaken
    • Directeur Directie Voorlichting
    • Cees Kole