Economie

In het artikel Stagnatie bevangt Nederlandse economie (12 mei, pagina 1) ontbreekt het percentage waarmee de Nederlandse economie in het eerste kwartaal is gekrompen. De economische krimp was 0,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder en 0,1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2004.