Debatteren met je partner

Op de avond `Debatteren met je partner', maandag 30 mei in de Rode Hoed in Amsterdam, gaan partners met elkaar en anderen in debat over herkenbare discussiepunten rond de thema's taakverdeling, geld, seks en `praten'. Uit deze thema's komen stellingen voort als `financiële afhankelijkheid maakt een gelijkwaardige relatie onmogelijk' en `in een goede relatie is totale openheid cruciaal'. Het Nederlands Debat Instituut organiseert de avond, samen met de Rode Hoed in Amsterdam. Annette Heffels, auteur van Praten met je partner, geeft vanuit psychologische hoek aanwijzingen en bruikbare adviezen ter verbetering van deze discussies. Daarbij wordt ook gekeken naar verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke debaters. Een debatdeskundige van het NDI gaat uitgebreid in op de debattechnische kant van de discussies en geeft aan waar de valkuilen zitten, hoe deze vermeden kunnen worden.

30 mei 20u, Rode Hoed,

Keizersgracht 102, Amsterdam,

www.debatinstituut.nl,

www.rodehoed.nl