De lezer schrijft over levensverhalen en hun vervolg

U heeft mij in het recente verleden voorgesteld aan een aantal mensen van wie ik nu een belangrijk gedeelte van hun levensverhaal ken. Ik denk aan de asielzoekers uit de M van februari, aan de familieportretten op de Achterpagina, aan de door Dexia gedupeerde dame in de serie over uitkomen met een gering inkomen en aan het illegale gezin dat in opvang leeft, nadat ze een slaapplaats in de bosjes in Den Haag hadden gevonden.

Ik heb een aantal vragen aan u:

1.Hoe is het met ze? Deze mensen hebben mij geraakt, ze hebben een gezicht gekregen en ik voel me betrokken bij hen. Dexia komt tot een uitkering. Wat betekent dat voor die mevrouw? Er zijn asielzoekers door mevrouw Verdonk toegelaten, horen de ons bekenden daarbij?

2.Vindt u het gek dat die vraag bij mij leeft? En zou u een manier weten om mij er over te berichten?

3.Voelt u op één of andere wijze verantwoordelijkheid tegenover de lezer om die hierover in te lichten?

4.En wat is uw gevoel van verantwoordelijkheid ten aanzien van de geportretteerden? Ik wil u niet ter verantwoording roepen, maar ik wil u er wel graag over horen.

5.U heeft in een commentaar, de mening van de krant, een generaal pardon voor de 26.000 asielzoekers afgewezen. Ik miste in uw commentaar enige verwijzing naar de asielzoekers die u als krant aan mij heeft voorgesteld. Kunt u daar iets over zeggen?

    • Drs. Mick Nolte