Carlos: ik ben Boudewijn niet

Koning Juan Carlos van Spanje zal niet tijdelijk aftreden om de wet van het homohuwelijk niet te hoeven ondertekenen.

De Spaanse bisschoppen hadden de koning gevraagd kort terug te treden. Ze hoopten dat hij het voorbeeld van koning Boudewijn van België zou volgen. Boudewijn trad in 1990 tijdelijk af om als katholiek niet zijn handtekening te hoeven zetten onder een wetsvoorstel dat abortus regelde. ,,Ik ben de koning de Spanje, niet van België'', zo verklaarde het Spaanse staatshoofd vanuit Rome, waar hij een economische conferentie bijwoonde.

De oproep tot koninklijke ongehoorzaamheid was de laatste noodsprong van de Spaanse bisschoppen, in een reeks van koortsachtige pogingen het Spaanse homohuwelijk te blokkeren. Aanvankelijk bestond het verzet uit fulminerende geestelijke leiders die verklaarden dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is en dat het huwelijk qualitate qua voorbehouden is aan verschillenden seksen.

Toen dat niet hielp en het Spaanse parlement – met uitzondering van de conservatieve oppositiepartij – drie weken geleden instemde met het homohuwelijk, sloeg het verzet een radicaler pad in. De bisschoppen riepen de burgermeesters en gemeenteraadsleden op om als goed katholieken het (burgerlijk) homohuwelijk te dwarsbomen met een beroep op gewetensbezwaar. Enkele conservatieve bestuurders gaven hier gehoor aan, maar trokken hun aangekondigde verzet schielijk in toen bleek dat zulks volgens de Spaanse wetgeving een administratief misdrijf is, dat bestraft kan worden met uitzetting uit het ambt.

Laatste redmiddel was een bisschoppelijk schrijven aan de koning waarin deze, met een beroep op zijn geloof, werd aangezet tijdelijk zijn grondwettelijke functies aan de wilgen te hangen. Nadat de socialistische regering had laten weten dat de Spaanse koning altijd strikt zijn constitutionele verplichtingen nakomt is er nu ook de bevestiging van het staatshoofd zelf. Juan Carlos is geen Boudewijn.

    • Steven Adolf