Belachelijke cd-beveiliging schiet doel voorbij 1

In NRC Handelsblad van 9 mei legt J.C. van Winkel uit dat hij niet illegaal muziek kopieert, dat wil zeggen dat hij alleen kopieert voor privégebruik. Ook ik kopieer niet, behoudens voor privé-gebruik. Ik onderschrijf derhalve de boodschap van Van Winkel volledig. Toch vind ik een nuance op zijn plaats.

Van Winkel vraagt zich ter ondersteuning van zijn betoog af waarom copy controlled-cd's niet kunnen worden afgespeeld op sommige cd-spelers en waarom deze cd's niet gekopieerd kunnen worden.

Het is inderdaad belachelijk dat dergelijke tegen kopiëren beveiligde cd's niet gewoon afspeelbaar zijn in de auto-cd-speler of op de homecomputer vooral omdat deze laatste toch al heftig door de industrie wordt gepromoot als het centrum van huiselijk genot. Een ernstige beperking van het gebruiksgenot, dat zelfs een prijsverlaging rechtvaardigt, vind ik.

Maar het is nog erger. In tegenstelling tot wat Van Winkel stelt, kun je namelijk met de standaard Windows mediaplayer gewoon je muziek heel eenvoudig `rippen' (kopiëren naar cd of MP3-speler). Echt een fluitje van een cent; er is geen enkele ingewikkelde handeling voor nodig. En zo schiet die belachelijke beveiliging zijn doel voor de volle 100 procent voorbij. De platenmaatschappijen die een dergelijke beveiliging toepassen, moeten zich schamen en hun verstand gebruiken.

    • Wiebren Rijkeboer