Storm op subsidie voor jonge boeren

Jonge boeren hebben massaal bij het ministerie van Landbouw aangeklopt voor de rijkssubsidie voor investeringen in hun bedrijf. Het animo voor de speciale bijdrage is zo groot, dat het departement deze week heeft moeten loten welke aanvragen in behandeling genomen worden. De subsidie van 10 miljoen euro is veel te klein gebleken om alle aanvragen in te willigen, aldus het ministerie vandaag. Wanneer het rijk alle 1.453 investeringsplannen zou goedkeuren, zou het ruim 26 miljoen euro kwijt zijn.