Progressieve heffing AOW voor iedereen

In het hoofdartikel `Richting 5miljoen' (10 mei) over de toename van het aantal AOW-gerechtigden staat: ,,In de maatschappij van onder de 65 jaar is een progressieve heffing, die inkomensverschillen matigt, volkomen normaal. Het blijft bijzonder dat dit in de maatschappij van boven de 65 kennelijk niet zo hoeft te zijn.'' Ik zou erop willen wijzen dat de progressieve heffing leeftijdonafhankelijk is en dus boven de 65 net zo van toepassing is als daaronder. Dat 65-plussers geen premie voor de AOW meer betalen is een geheel andere zaak, die niets met de progressie van de belastingtarieven te maken heeft.

    • J. Vegter