Personeelsbestand stadsdeel Zeeburg

In M van 7 mei stond een lezenswaardige en interessante reportage over het stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam. In het artikel werd een opmerking gemaakt over het stijgingspercentage van het personeelsbestand van het stadsdeel Zeeburg. Zeeburg werd opgevoerd als een stadsdeel waar het ambtenarenapparaat relatief sterk was gegroeid: met 64 procent. Onduidelijk blijft in het artikel over welke periode dit percentage berekend is.

Feitelijk is in de afgelopen drie jaren het personeelsbestand gegroeid van 250 (2002) naar 262 (2003) en 286 (2004) medewerkers, die een vast of tijdelijk dienstverband hadden met het stadsdeel. Stijgingspercentages per jaar van respectievelijk van 4,8 en 9,2.

Van uitbreiding van het personeelsbestand is zeker sprake. Dat is ook verklaarbaar, omdat Zeeburg het snelst groeiend stadsdeel van Amsterdam is door de uitbreiding van het gebied met IJburg. In vergelijking met andere stadsdelen heeft Zeeburg overigens een relatief gering personeelsbestand.

    • M. van Os V
    • Hoofd Communicatie Stadsdeel Zeeburg
    • d Abeelen