Pas verschenen: Non fictie

Bernard Hulsman: De krul en andere modes in de architectuur. Prometheus/NRC Handelsblad, 96 blz. €15,95

Deels eerder in deze krant gepubliceerde artikelen over trends in de Nederlandse architectuur, die aan het begin van deze eeuw modieuzer is dan ooit.

Jonathan I. Israel: Radicale Verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden. Uit het Engels vertaald door Egbert Krikke. Van Wijnen, 944 blz. €69,50. Na 31 december €79,50

Veelgeprezen werk over de vele originele denkers die in de tweede helft van de zeventiende en eerste helft achttiende eeuw in Nederland werkten en publiceerden. Deze vrijdenkers onder wie vele Spinozisten hadden een diepgaande invloed op de latere Verlichtingsdenkers. `Wie in de verwarring van het kosmopolitische en multiculturele heden als Nederlander houvast zoekt bij het eigen nationale erfgoed, mag het nieuwe boek van Jonathan I. Israel niet ongelezen laten' (Arnold Heumakers in Boeken 23.02.01).

Philo Bregstein: Gesprekken met Jacques Presser. Nawoord van Nicolette Mout. Aspekt, 189 blz. €14,95

Vier jaar na de publicatie van Pressers Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom en kort voor diens dood voerde Bregstein tussen december 1969 en eind maart 1970 gesprekken met een van de belangrijkste, Nederlandse, 20ste-eeuwse geschiedschrijvers, die vooral in het teken stonden van `overleven en herdenken.' Tegelijkertijd verscheen bij Aspekt een heruitgave van Ondergang in twee delen (510 + 534 blz. €49,95).

Afshin Ellian: Brieven van een Pers. Over Nederlands en islamitisch kannibalisme. Meulenhoff, 288 blz. €19,90

Verzamelde columns en essays, deels eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad, van de van oorsprong Perzische jurist Ellian. Over centrale waarden als vrijheid van meningsuiting, politieke vrijheid, rechtsstatelijkheid, de seculiere staat en de scheiding der machten.