Kabinet: troepen blijven een jaar langer in Bosnië

Het mandaat van de Nederlandse troepen in Bosnië is met twaalf maanden verlengd. Dat zei vice-premier Zalm (VVD) vandaag na afloop van de ministerraad. Aan het eind van dit jaar evalueren de Europese landen die aan de missie deelnemen hoe de opbouw verloopt. Nu heeft het Nederlandse leger 450 man in Bosnië. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie kan dit aantal al in januari 2006 worden afgebouwd naar 150, afhankelijk van de conclusies uit de evaluatie.