Gehandicapte mag claimen na medische fout

Het kabinet stelt geen wettelijk verbod in voor claims van gehandicapten die wegens een medische fout zijn geboren, zoals onlangs in de zaak van het meisje Kelly.

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA) en minister Donner (Justitie, CDA) zien af van een verbod omdat zij menen dat deze zaak geen vergaande financiële en praktische gevolgen zal hebben. ,,De vordering van Kelly is uitsluitend gebaseerd op de normschending van de verloskundige jegens Kelly. Een normschending door de ouders is hier niet aan de orde'', schrijft Ross in een brief aan de Tweede Kamer.

De 11-jarige Kelly werd zwaar gehandicapt geboren nadat de verloskundige de moeder prenatale diagnostiek had onthouden, terwijl ze wist dat in de familie van de vader van het meisje erfelijke chromosale aandoeningen voorkomen.

Na jarenlang procederen oordeelde de Hoge Raad dat Kellly, evenals haar beide ouders, recht had op schadevergoeding. Met name gehandicaptenorganisaties vreesden dat met een toekenning zou worden vastgelegd dat een gehandicapt leven een schadepost is, of dat een ongeboren gehandicapte recht zou hebben op abortus. Of dat Kelly met niet-leven beter af was geweest dan met een gehandicapt leven. De Hoge Raad heeft zich op 18 maart dit jaar in haar uitspraak van deze morele oordelen weten te onthouden. De verloskundige maakte een fout, Kelly en haar ouders leden hierdoor schade en dienen daarvoor schadeloos gesteld te worden. Over de hoogte van de schadevergoeding zijn de advocaat van de familie en de advocaat en de schadeverzekeraar van het LUMC nog in onderhandeling.

In Frankrijk oordeelde de hoogste rechter enkele jaren geleden in een gelijksoortige zaak, waarna de wet werd aangepast en dit soort `wrongful life'-claims niet meer gevorderd kunnen worden. Het Nederlandse kabinet verwacht geen ontwikkelingen in de richting van `defensievere' geneeskunde. ,,Wel lijkt het mij waarschijnlijk dat er meer aandacht komt voor de grenzen van zorgvuldig medisch handelen'', aldus Ross.