Corporaties bouwen dure koophuizen

Zes woningcorporaties die samen één betaalbaar huurhuis hebben opgeleverd, hebben in dezelfde periode 139 koopwoningen van meer dan 200.000 euro gebouwd en verkocht. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van VROM over 2003.

Nederland heeft ruim vijfhonderd woningcorporaties die 2,4 miljoen huurhuizen bezitten, 40 procent van alle Nederlandse woningen. Corporaties mogen koopwoningen bouwen en verkopen om buurten te verbeteren of om geld te verdienen, mits ze de opbrengsten gebruiken voor de bouw van betaalbare huurwoningen. Omdat de wachttijd voor een huurwoning is opgelopen tot ruim drie jaar, staan de corporaties onder politieke druk om meer goedkope huurwoningen te bouwen.

Zes corporaties in Den Helder, Meppel, Appingedam, Langedijk, Amsterdam en Dongeradeel hebben de 139 woningen ter waarde van minimaal 200.000 euro gebouwd in 2003. Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar.

,,Wij zijn erg trots op deze 35 woningen. Hiermee willen we de wijk upgraden'', zegt financieel directeur P. Kramer van Den Helder. Volgens hem volgen de huurhuizen later. De Amsterdamse corporatie Rochdale schijft in haar jaarverslag dat ,,er geen goede vorderingen zijn geboekt in het stimuleren van de doorstroming'': de huurders zijn niet doorgeschoven.

Volgens K. Kwadijk van corporatie Langedijk vergist VROM zich. Hij zegt wel huurwoningen gebouwd te hebben. ,,Hier heerst woningnood. Als je mensen met een gering inkomen wil bereiken, moet je dus niet duur bouwen.''

Bestuurder W. Megens van corporatie Dongeradeel stelt dat de opbrengst van de dure woningen ,,nodig'' is. ,,Als er een duidelijke markt is, met een duidelijke opbrengst, en je kunt er in de toekomst goedkope huurwoningen mee realiseren, dan heb ik er geen probleem mee.''

Tweede-Kamerlid S. Depla (PvdA) is bezorgd: ,,Villawijken bouwen om geld te verdienen mag, maar dan moet je met de opbrengsten wel goedkope wijken bouwen. Deze corporaties doen dat niet en hebben dus iets uit te leggen.''

Woningcorporaties zijn tien jaar geleden door de overheid op afstand geplaatst. Volgende week maken de corporaties en het ministerie bekend hoe hun relatie veranderd moet worden.

    • Freek Staps