Christelijke scholen tegen `duisternis' boekenweek

Verscheidene protestants-christelijke basisscholen in Amsterdam, Zwolle en Friesland doen niet mee aan de Kinderboekenweek in oktober, omdat het thema dit jaar `De Toveracademie' is. ,,God zegt dat je je niet moet bezighouden met toveren'', zegt Anne Nijburg van de Vereniging Bijbel en Onderwijs.

,,De discussie over de inhoud van boeken is zo oud als het boek zelf'', zegt adjunct-directeur P. Mosterd van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de organisator van de Kinderboekenweek. ,,Het is onmogelijk ons te vragen bepaalde thema's te censureren.'' Bovendien vindt hij dat sprookjesboeken bij de kinderliteratuur horen. ,,Boeken zoals Sjakie en de Chocoladefabriek, maar ook Harry Potter.''

Een op de vier protestants-christelijke scholen zou niet mee gaan doen aan de Kinderboekenweek. ,,En dan gaat het niet alleen om scholen binnen de zogenoemde bible belt'', zegt Nijburg.

De Vereniging Bijbel en Onderwijs schrijft in een open brief aan ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd, dat in de Kinderboekenweek scholen worden omgevormd tot toveracademies en occulte praktijken de scholen worden ingebracht. ,,Kinderen leren hun paranormale krachten te gebruiken voor het halen van goede cijfers of het beïnvloeden van de leerkrachten'', is te lezen in in de open brief.

Mosterd protesteert tegen de suggestie van Bijbel en Onderwijs dat het CPNB paranormale lessen aanbiedt. ,,We gaan kinderen geen lessen geven om bijvoorbeeld door middel van paranormale activiteit hogere cijfers te halen'', zegt Mosterd. ,,Het gaat het CPNB alleen maar om het onder de aandacht brengen van boeken.''

Het gaat in de Kinderboekenweek niet alleen om boeken, zegt Nijburg. ,,Er worden activiteiten georganiseerd rondom het thema. Heksen bieden zich aan voor lessen en leerkrachten willen met leerlingen toverdrank gaan maken.'' ,,Bovendien vinden wij het thema van de Kinderboekenweek te eenzijdig. Je sluit aan bij iets wat een hype is'', zegt Nijburg, verwijzend naar de Harry Potter-rage. Er is nogal wat kritiek te leveren op de Harry Potter-boeken vindt Nijburg: ,,Het is geen literatuur, maar lectuur.''

Op de website van Bijbel en Onderwijs wordt ouders aangeraden kinderen ,,ongevoelig'' te maken voor de wereld der duisternis door het creëren van afstand met de wereld van Harry Potter. Als voorbeeld van de satanische gebruiken in Harry Potter worden de Dementors genoemd, figuren die zich voeden met de zielen van hun slachtoffers. Uitgeverij De Harmonie, de Nederlandse uitgever van de Harry Potter-boeken, wil geen commentaar geven op de standpunten van Bijbel en Onderwijs.

Het officiële pakket van het CPNB rondom de Kinderboekenweek is nog niet opgestuurd naar de basisscholen, alleen het thema is bekend gemaakt. Bijbel en Onderwijs biedt protestants-christelijke basisscholen een alternatief aan voor de Kinderboekenweek met als thema `Wonderlijk'. ,,Wij zijn tien jaar geleden begonnen met het aanbieden van alternatieven met thema's die direct gelieerd zijn aan die van de Kinderboekenweek'', zegt Nijburg. ,,Dit jaar is de belangstelling groter dan voorgaande jaren.''