Zorgwet schaadt privacy patiënten

Stelt u zich eens voor: u hebt een probleem en u wilt daarvoor graag uw huisarts raadplegen. Uw informatie blijft strikt vertrouwelijk, immers uw huisarts heeft beroepsgeheim. Tot op de dag van vandaag is dat ook het geval.

Echter de minister wil in de nieuwe zorgverzekeringswet regelen dat de huisarts aan de zorgverzekeraar meldt waarvoor u bij huisarts op het spreekuur bent geweest.

Indien de huisarts dat niet doet, zal de zorgverzekeraar het consult niet vergoeden. Sterker nog, uw huisarts krijgt dan een boete.

De minister en de zorgverzekeraars beogen hiermee meer inzicht te verkrijgen in de soort diagnoses en behandelingen die in de huisartspraktijken worden gesteld. Dit zou meer marktwerking binnen de zorg mogelijk moeten maken.

Let wel: de zorgverzekeraar is een commerciële instelling en vaak ook een schadeverzekeraar. Een gevaarlijke combinatie voor de verzekering van gezondheidsproblemen.

Het beroepsgeheim is een groot goed in onze samenleving. Iedere burger weet dat hij of zij in vertrouwen een gezondheidsprobleem aan de huisarts kan voorleggen. Doordat de huisarts is gehouden aan het beroepsgeheim, kan de patiënt in alle eerlijkheid alle klachten en problemen vertellen. Dit stelt de huisarts in staat om tot een goede diagnose en behandeling te komen.

Ik voorzie dat patiënten uit angst dat de informatie niet geheim blijft, niet alle informatie aan hun huisdokter durven te vertellen. Dit zal hun gezondheid kunnen schaden.

De zorgverzekeringswet is op 21 december 2004 geruisloos in de Tweede Kamer aangenomen. In mijn ogen zijn burgers en artsen onvoldoende gekend in de uitwerking van de voorgenomen nieuwe zorgverzekeringswet. Op 7 juni vindt besluitvorming plaats in de Eerste Kamer.

De wettekst schaadt de privacy van alle verzekerden. Het is een grove inbreuk op het beroepsgeheim die onze vertrouwensrelatie met de patiënten ernstig onder druk zet.

Hans Uijen is huisarts en maakt deel uit van de Maatschap Huisartsen Holten.

    • Hans Uijen