Winst voor Dura Vermeer Groep

Bouwconcern Dura Vermeer Groep heeft over 2004 een nettowinst behaald van 5,1 miljoen euro na een verlies van 5,8 miljoen euro in 2003. De verbetering van het resultaat wordt verklaard door een verdere stijging van het resultaat van de divisie Bouw en Vastgoed en een licht herstel van de divisie Infra. Met name de voorziening voor reeds opgelegde en nog te verwachten boetes van de NMa, de bijdrage aan de collectieve regeling en mogelijke andere claims en boetes ter grootte van totaal ruim 20 miljoen euro hebben de resultaten, volgens het concern vandaag, over 2003 en 2004 aanzienlijk negatief beïnvloed en de onderneming beperkt in haar groei.