Werkweek 48 uur in EU onder druk

Werkweken van meer dan 48 uur staan in de Europese Unie onder druk. Het Europees Parlement schrapt de uitzonderingsbepaling waarop lidstaten zich kunnen beroepen voor een langere werkweek.

De zogeheten opt-out regeling die de afwijkingen mogelijk maakt is in 1993 door Groot-Brittannië bedongen. In dat land reageerden de in grote getale aanwezige eurosceptici furieus. ,,Het socialistische Europese rijk probeert wederom Groot Brittannië met zijn tentakels te vermorzelen'', schreef het anti-Europa gezinde boulevardblad The Sun vanmorgen.

Of er inderdaad strenger de hand zal worden gehouden aan werkweek van 48 uur moet de komende tijd blijken. Het is nu eerst weer de beurt aan de Europese ministers van sociale zaken en de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie om zich over de zaak te buigen. Daarna komt de kwestie opnieuw in het Parlement aan de orde.

Volgens de huidige voor heel Europa geldende arbeidstijden richtlijn bedraagt de maximale gemiddelde werkweek 48 uur. Daarvan mag worden afgeweken als de werknemer hiermee akkoord gaat. Vooral in Groot-Brittannië gebeurt dit veel. Het Europees Parlement heeft gisteren met 355 stemmen voor en 272 stemmen tegen besloten dat de uitzonderingsbepaling moet worden geschrapt. De stemming bracht een scherpe scheidslijn aan het licht tussen de aanhangers van het sociale model in Europa en de vrije markt protagonisten. Tot die laatste groep behoren behalve de Britten ook 'nieuwe' EU-landen als Polen, Letland en Slowakije.

De huidige arbeidstijdenrichtlijn moet worden aangepast na een uitspraak van het hof van Justitie. Daarin werd gesteld dat rust- en wachttijden die op de werkplaats worden doorgebracht als werktijd moet worden gerekend. Dit zou tot grote arbeidskostenstijgingen in bijvoorbeeld de zorgsector kunnen leiden. Het dagelijks bestuur van de Unie stelde dan ook voor de richtlijn zodanig te wijzigen dat in de afzonderlijke lidstaten werkgevers en werknemers hier zelf afspraken over dienen te maken. Het Europees Parlement greep deze voorgestelde wijziging aan om ook de afwijkingsgronden van de maximale werkweek van 48 uur ter discussie te stellen. De Europese Commissie liet gisteren direct na de stemming al weten niet akkoord te gaan met het wijzigingsvoorstel van het Parlement.