Verzet van Antillen geen obstakel

Het kabinet zet een wettelijke toelatings- en terugkeerregeling voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren die voor overlast zorgen in Nederland door, ook als de Nederlandse Antillen daaraan weigeren mee te werken.

3