Verzet van Antillen geen obstakel

Ook als de Nederlandse Antillen weigeren mee te werken, voert het kabinet een wettelijke toelatings- en terugkeerregeling in voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren die voor overlast zorgen in Nederland.

,,De tijd van pappen en nathouden is voorbij'', aldus minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) gisteren in een toelichting op haar voorstellen, die morgen nog door de ministerraad moeten worden goedgekeurd.

Voor de juridische haalbaarheid van haar plannen beroept Verdonk zich onder meer op de vestigingseisen die de Antillen op hun beurt stellen aan Nederlanders. ,,Ook onze migratiebeperkende maatregelen gelden niet voor alle Antillianen, maar zijn slechts bedoeld voor kansarme jongeren die zich in Nederland willen vestigen en die denken dat hun scooter en mobieltje hier al klaarliggen'', aldus de minister. Antilliaanse jongeren die hier willen werken of een opleiding willen volgen, wordt geen strobreed in de weg gelegd, zegt Verdonk.

Volgens de minister worstelen ,,22 gemeenten in Nederland met buitenproportioneel veel Antilliaanse risicojongeren''. Om de groeiende overlast die zij veroorzaken te kunnen aanpakken wil Verdonk de instroom van Antilliaanse en Arubaanse jongeren beperken: minderjarigen moeten een voogd in Nederland hebben, en de jongeren van 16 tot 24 jaar mogen zich niet hebben onttrokken aan de `sociale vormingsplicht' op de Antillen, een leer- en werkprogramma.

Jongeren die wel binnen mogen moeten enkele maanden na aankomst in Nederland een baan hebben of een opleiding volgen. Lukt dat niet dan moeten ze terug. Ook jongeren die hier voor een gewelds- of drugsdelict worden veroordeeld kunnen als bijkomende straf worden verplicht naar de Antillen terug te keren.

Verdonk wil met de controle op de maatregelen aansluiten bij de screening op bolletjesslikkers op Schiphol. De beperkingen zullen niet gelden voor jongeren die nu al in Nederland zijn.

Op Curaçao, waar het overgrote deel van de Antilliaanse risicojongeren vandaan komt, is woedend gereageerd. De premier van de Nederlandse Antillen, Etienne Ys: ,,Dit is onacceptabel binnen het koninkrijk!'' Ys zegt dat hij ,,niet zal meewerken'' aan de uitvoering van de maatregelen. Ook de Amsterdamse wethouder Aboutaleb (Integratiebeleid, PvdA) noemt het terugsturen van Antilliaanse probleemjongeren ,,onwenselijk''.