Vervuiling zal kabinet een zorg wezen

Treffender kon het regeringsbeleid inzake verkeer en luchtvervuiling niet worden geschetst dan in uw voorpagina-artikel in deze krant van 25 april: ,,De Nederlandse overheid wil extra maatregelen tegen luchtvervuiling, omdat anders de aanleg van wijken en wegen op plaatsen waar nu normen worden overschreden niet kan doorgaan.''

En dan achteloos achteraf: ,,Ook de volksgezondheid is in het geding.'' Voeg daarbij een staatssecretaris van Milieu die het zich tot taak rekent het aanleggen van meer niet tot enige duurzame oplossing leidend asfalt te faciliteren in plaats van zich om het milieu en het welzijn van de bevolking te bekommeren, en het beeld is compleet.

Het enige blijk van iets-langere-termijndenken is de voorspelling dat de vervuilingsnormen voor 2015 niet zullen worden gehaald. Nederland is klein. De vervuiling is groot. En het zal dit kabinet een zorg wezen.

    • Drs. C. Wildervanck