Stofexplosie Enschede al jaren bekend

Jaren geleden las ik in de Wetenschapsbijlage van deze krant (20 mei 2000, pag. 57), een artikel over stofexplosies waarbij de ramp in Enschede werd genoemd.

Volgens chemisch-technoloog Arif Dahoe, promovendus op het onderwerp turbulente stofexplosies, was Enschede een klassiek geval van een stofexplosie. Ik ben tijdens mijn werk wel eens met het verschijnsel geconfronteerd en vond de redenering niet zonder belang.

Daarna ben ik tijdens al het gedoe over het onderzoek naar de ramp het begrip stofexplosie nooit meer tegengekomen, wat mij enigzins bevreemdde. Tot deze week (NRC Handelsblad, 10 mei) het rapport van de Oostenrijkse wetenschapper A. Kappl verscheen. Hebben het TNO en de diverse onderzoekscommissies niet vreselijk zitten slapen?

    • Ir. R.P. van Nederveen