Sportkoepel toeschietelijk op weg naar Peking 2008

Sportkoepel NOC*NSF biedt olympische sporters specialistische training en begeleiding aan. Een koerswijziging op voorspraak van coaches.

Nederlandse sporters die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van Peking in 2008 kunnen op kosten van sportkoepel NOC*NSF extra training en begeleiding krijgen. Daarvoor zijn trainers en specialisten beschikbaar op het gebied van krachttraining, prestatiediagnostiek, voeding en sportpsychologie.

Die centraal geleide aanpak geldt als een koerswijziging, omdat voorheen de programma's van sporters door NOC*NSF werden bekostigd en individuele ondersteuning voornamelijk voor kanshebbers op een medaille naar behoefte door de technisch directeur werd ingevuld. Programma's worden nog steeds ondersteund, maar met geld dat de sportbonden van NOC*NSF voor vier jaar toegewezen hebben gekregen, volgens een nieuwe verdelingssystematiek.

Voor krachttraining heeft NOC*NSF Wigert Thunnissen en de Amerikaan Jim McCarthy aangetrokken. Thunnissen is krachttrainer en werkt bij de atletiekunie als trainer van de estafettesprintploeg. McCarthy is als krachttrainer in dienst van de schaatsploeg TVM. Het tweetal zal beide functies combineren, waarbij McCarthy tot en met de Winterspelen in Turijn voornamelijk met schaatsers in de weer zal zijn; daarna legt hij het accent op de Zomerspelen.

Het testen van sporters en het meten van prestaties in wetenschappelijke termen prestatiediagnostiek genaamd gebeurt door inspanningsfysioloog Gerard Rietjens, die zich in aanloop naar de Olympische Spelen in Athene voor NOC*NSF heeft beziggehouden met presteren bij extreme hitte, het beat the heat-project. Rietjens gaat nauw samenwerken met de universiteiten van Amsterdam en Groningen. Er wordt een beroep gedaan op de kennis in Amsterdam van biomechanica en bewegingswetenschappen, `Groningen' zal teamsporten met nieuwe technieken wetenschappelijk analyseren, waarbij ook kennisinstituut TNO en elektronicaconcern Philips worden betrokken.

Voor de mentale begeleiding heeft NOC*NSF gekozen een pool van vier sportpsychologen, met Wim Keizer, Hardy Menkenhorst, Rico Schuijers en Bil Gillessen. Hetzelfde systeem wil de sportkoepel toepassen voor voedingsadviezen, al moeten daarvoor nog (drie) deskundigen worden benaderd. Van hun worden ook raadgevingen verwacht ten aanzien van voedingssupplementen.

Vooraleerst wordt begonnen met krachttraining en prestatiediagnostiek, omdat het budget beperkt is. Pas als NOC*NSF er in slaagt de laatste twee van de zes hoofdsponsors à raison van 1,2 miljoen euro per jaar te strikken, zullen de diëtisten en mentale begeleiders worden ingeschakeld.

Overigens ziet de sportkoepel voor `Peking' af van een collectieve mentale voorbereiding, zoals die plaatshad in aanloop naar Winterspelen in Salt Lake City en de Zomerspelen in Athene. Dat programma heette `Reis van de Held' en stond onder leiding van organisatievernieuwer Frank Heckman. De reden: NOC*NSF kent mentale begeleiding niet de hoogste prioriteit toe en heeft bovendien gekozen voor een persoonlijke aanpak.

De nieuwe werkwijze wijkt af van het onlangs ingezette beleid de bonden intensiever te betrekken bij de voorbereidingen op Olympische Spelen. Het aanbieden van specifieke diensten voor topsporters gaat buiten de bonden om en is tot stand gekomen op voorspraak van coaches. Bij evaluatie van de Spelen in Athene werd uit die hoek nadrukkelijk het verlangen geuit een aantal faciliteiten centraal te regelen. Technisch directeur Charles van Commenée en zijn adviseurs hebben gemeend aan die wens gehoor te moeten geven, waarna de invulling in samenspraak met de coaches tot stand is gekomen. Er wordt begonnen met vijf sporten: judo, roeien, badminton, baanwielrennen en zwemmen. Zodra meer geld beschikbaar komt, worden de programma's uitgebreid en komen meer sporten voor de faciliteiten in aanmerking.

Onderdeel van het plan is meer gebruik te maken van het nationale sportcentrum Papendal, waar de sportaccommodaties worden opgewaardeerd met onder meer een ultramodern krachthonk, de atletiekbaan wordt uitgerust met de nieuwste elektronische gadgets, in de sporthal een nieuwe vloer is aangelegd en het medisch centrum wordt uitgebreid met nieuwe testmogelijkheden.

    • Henk Stouwdam