Spiekbriefje voor ministers

Nooit meer met je mond vol tanden bij een kritische vraag over de Europees referendum. Altijd een scherp antwoord klaar voor de mensen van het nee-kamp die je het vuur na aan de schenen proberen te leggen. En dat alles `from the book', zoals de Amerikanen zeggen.

De bewindslieden van het tweede kabinet-Balkenende weten zich sinds half april verzekerd van papieren steun in dergelijke situaties. Om een unisono `voor' te laten klinken, kunnen de bewindslieden putten uit 39 geplastificeerde, groene kaartjes, bijeengehouden door twee ringen.

Op de kaartjes staan voor een groot aantal onderwerpen puntsgewijs enkele argumenten vóór de Grondwet genoemd. Bijvoorbeeld over het door het nee-kamp veel gebruikte argument dat Europa een superstaat wordt: ,,Dat is goedkope bangmakerij en dus superdom'', meldt een van de kaartjes. De kaartjes zijn in overleg met de departementen gemaakt. Al een maand of twee geleden circuleerden de eerste versies van de setjes over de departementen.

Volgens een overheidsvoorlichter zijn de kaartjes ,,niets meer en niets minder dan wat elke afdeling voorlichting altijd voor elke minister maakt'' als die een persconferentie of een lezing moet geven. ,,We voeren campagne en dit soort initiatieven heb je in iedere campagne'', zegt een ander. ,,Het setje is erop gericht bewindslieden die in een discussie verzeild raken die niet hun eigen portefeuille betreffen toch een aantal `bulletpoints' mee te geven.''

Kamerlid Wilders heeft premier Balkenende vragen gesteld. Hij wil dat de kaartjes naar de Kamer worden gestuurd, zodat hij zelf kan kijken of er fouten in staan.