Rice voor vrij bezit van wapens

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, vindt het grondwettelijk recht om wapens te hebben en te dragen even belangrijk als het recht op vrije meningsuiting en religie. Dat zei ze gisteren in het televisieprogramma Larry King Live op nieuwszender CNN. Rice' vader, in de jaren vijftig en zestig dominee in Alabama, had zich volgens haar zonder wapens niet kunnen verdedigen tegen blanke extremisten. Volgens Rice hadden de founding fathers bij het opstellen van de Amerikaanse grondwet begrepen dat er omstandigheden zijn waarbij het nodig is in het bezit te zijn van een wapen. ,,We moeten voorzichtig zijn als we rechten die de founding fathers belangrijk vonden willen bekorten.''