Plan ingang Rijksmuseum van tafel

Het plan voor een ingang in de onderdoorgang van het Rijksmuseum is van tafel. Het Stadsdeel is tevreden; de architecten zijn dat niet, maar ze blijven wel aan het project verbonden.

Het plan voor de nieuwe ingang van het Rijksmuseum, midden in de onderdoorgang van het museum, is van tafel. Dat hebben staatssecretaris Van der Laan (OCW), minister Dekker (VROM) en directeur De Leeuw van het Rijksmuseum gisteren laten weten. De drie, verenigd in `Het Nieuwe Rijksmuseum' (HNR), voerden een maandenlange strijd over de onderdoorgang met het Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid en diverse belangengroepen. HNR besloot ertoe het plan voor de ingang op te geven ,,na constructief overleg met het Stadsdeelbestuur'', aldus een woordvoerster van OCW. De architecten moeten nu terug naar de tekentafel.

Antonio Ortiz, samen met Antonio Cruz, architect van het nieuwe Rijksmuseum, is ,,verbaasd'' over de uitkomst. ,,Het is duidelijk dat het Rijksmuseum door het Stadsdeel gedwongen is om dit besluit te nemen.'' Cruz hoopte lange tijd met ,,ratio en logica'' iedereen kon overtuigen dat het oorspronkelijke ontwerp dat zijn bureau al vier jaar geleden presenteerde het beste was. ,,Ik heb nooit een goed argument tegen ons plan gehoord.'' Omdat er teveel belangen bij zijn, en omdat Cruz HNR een goede opdrachtgever vindt, acht hij het niet waarschijnlijk dat zijn bureau de opdracht nu terug zal geven. ,,Maar persoonlijk heb ik er genoeg van.'' Cruz geeft aan nog na te denken met wat voor oplossing het bureau nu weer zal komen. ,,We draaien in cirkels. Het enige voordeel dat ik nu nog zie is dat er waarschijnlijk geen nieuwe problemen meer bij zullen komen.''

Rijksmuseum-directeur Ronald de Leeuw vindt het ,,jammer'' dat de centrale entree niet kan worden gerealiseerd, maar zegt ,,te kunnen leven'' met deze uitkomst. Ook rijksbouwmeester Mels Crouwel is teleurgesteld: ,,Het beste plan kan nu niet worden gemaakt. Dit is nu hoe het in Nederland gaat, dit is het resultaat van inspraak,'' aldus Crouwel, die aangeeft dat HNR niet langer aandrong op het originele ontwerp om geen vertraging in het bouwproject op te lopen. Crouwel verwacht dat de verbouwing volgens plan in 2008 kan worden afgerond.

Stadsdeelbestuurder Emile Jaensch: ,,Wij zijn blij dat dit complexe dossier tot een oplossing is gekomen. Ik heb er vertrouwen in dat de Stadsdeelraad met het plan zal instemmen.''

De nieuwe ingang maakt deel uit van de totale verbouwing van het museum. Over twee andere heikele punten van de verbouwing – twee nieuwe torens buiten het museum en een ondergrondse ring met alle leidingen – is overeenstemming bereikt, blijkt uit de Nota van beantwoording die het Stadsdeel heeft vrijgegeven.

Het Nieuwe Rijksmuseum verwacht, bij monde van een woordvoerster geen vertraging op te lopen bij de grote renovatie, waar in 2003 een aanvang mee is gemaakt, en die in 2008 moet zijn afgerond.

Op 24 mei wordt in een vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen het besluit voorbereid over de plannen die nu op tafel liggen. Op 22 juni neemt de raad van stadsdeel Oud Zuid een definitief besluit. Pas dan zal het Rijksmuseum bouwvergunningen aanvragen.